LPIC LV1(101/102) 〜 GNUとUnixのコマンド Q1

RETRY
Powered By TakaQ Ver.2.05

0問中0問正解 (正答率0.0%) 0分00秒経過第1問 676人中499人正解 (正答率73.8%)

カレントディレクトリの詳細情報をls.txtファイルに追記するコマンドとして適切なものはどれか?

  1. ls -l → ls.txt
  2. ls -l << ls.txt
  3. ls -l < ls.txt
  4. ls -l > ls.txt
  5. ls -l >> ls.txt

[PR] Linux教科書 LPICレベル1 第4版 (CD-ROM付) 徹底攻略LPI 問題集 Level1/Release3 対応 3週間完全マスター LPICレベル1
index.html
©2024 p-runner.netspec